Bilmagasin

CROSSMEDIA

 

Omdrejningspunktet for crossmedia-projektet er publicering på tværs af medier og devices. Produktet er et bilmagasin, der både er digitalt og til tryk. Første fase er en udviklingsdel, hvor jeg konkretiserer mine konceptidé, udvikler principper og design samt tilrettelægger de produktionstekniske forhold, der skal realisere den færdige produktion.

 

Målgruppe

I det Moderne segment (Minerva: blå) finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker er i overvejende grad under halvtreds år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment. Vi befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser. Således tjener en tredjedel af segmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det højeste indtægtsniveau blandt alle de otte kompassegmenter. Der arbejdes dog også for sagen med lange arbejdsuger – for en stor del af det moderne segment er den opfattede arbejdsuge på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær – men der er dog også en del lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer i retning af karrierejob og høj løn.

© 2017 af KRISTINA THASTUM.